AGV ĐIỀU HƯỚNG TỪ TÍNH

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

1.8m/s

Thời gian hoạt động liên tục

10 tiếng

Tải trọng lớn nhất

5000kg

Kích thước

Đa dạng theo ứng dụng

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với hơn 10 loại mô-đun khác nhau

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±10mm, ±1°

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

AMR ROBOT DI ĐỘNG TỰ ĐỘNG

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

2.4m/s

Thời gian hoạt động liên tục

10 tiếng

Tải trọng lớn nhất

5000kg

Kích thước

Đa dạng theo ứng dụng

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với hơn 10 loại mô-đun khác nhau

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°, ghép nối ±2mm

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

PALLET ROBOT

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

1.5m/s

Thời gian hoạt động liên tục

≥8 tiếng

Tải trọng lớn nhất

1200kg

Kích thước

Phù hợp nhiều loại pallet

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Nhiều module chức năng

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

PICKING ROBOT

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

2.4m/s

Thời gian hoạt động liên tục

10 tiếng

Tải trọng lớn nhất

5000kg

Kích thước

Đa dạng theo ứng dụng

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với hơn 10 loại mô-đun khác nhau

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°, ghép nối ±2mm

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

XE NÂNG TỰ ĐỘNG

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

2m/s

Thời gian hoạt động liên tục

≥8 tiếng

Tải trọng lớn nhất

2500kg

Kích thước

Phù hợp với nhiều loại pallet

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với nhiều module mở rộng

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

PHẦN MỀM & CHƯƠNG TRÌNH

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

2.4m/s

Thời gian hoạt động liên tục

10 tiếng

Tải trọng lớn nhất

5000kg

Kích thước

Đa dạng theo ứng dụng

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với hơn 10 loại mô-đun khác nhau

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°, ghép nối ±2mm

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở

PHỤ KIỆN

Công nghệ điều hướng từ tính là công nghệ đã trưởng thành. Độ ổn định của AGV sử dụng công nghệ này đã được chứng minh qua các ứng dụng thực tế trong các nhà máy. Với ưu điểm về độ ổn định, chi phí đầu tư rẻ AGV điều hướng từ tính vẫn là sự lựa chọn tối ưu dành cho các ứng dụng không đòi hỏi sự thay đổi nhiều.

Tốc độ lớn nhất

2.4m/s

Thời gian hoạt động liên tục

10 tiếng

Tải trọng lớn nhất

5000kg

Kích thước

Đa dạng theo ứng dụng

An toàn

An toàn 4 lớp, 2D, 3D

Mở rộng linh hoạt

Với hơn 10 loại mô-đun khác nhau

Đinh vị chính xác

Định vị chính xác ±5mm, ±0.5°, ghép nối ±2mm

Quản lý tập chung

Với phần mềm quản lý iFMS

Open API

Các hàm API mở